Baggrund

Der findes ca. 500 forskellige bakterier i mundhulen, hvoraf de 400 findes i tandgummerne. Ved manglende mundhygiejne øges risikoen derfor for større eller mindre helbredsproblemer i munden såsom svamp, luftvejsinfektioner og endokarditis.

I en tidligere godkendt klinisk retningslinje, er der i baggrundsafsnittet inddraget flere systematiske oversigtartikler samt randomiserede kontrollerede studier, som påpeger, at systematisk mundhygiejne efter hvert måltid kan reducere antallet af bakterier i mundhulen og derved nedsætte risikoen for bl.a. paradentose, tandkødsbetændelse såvel som pneumoni hos især den ældre, svækket patient og/eller hos patienten, som er i medicinsk behandling, under kirurgisk behandling eller ventilatorkrævende